Armutlu Memur

Armutlu Eğitim Semineri – Kasım 2006
2 Ekim 2017
Armutlu Muhtarlar
29 Eylül 2017

Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç, ilçenin stratejik plan ve amaçlarına yönelik seminerini personelin katılımı ile Armutlu’ da gerçekleştirilen toplantıda verdi.  Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantı sonunda aşağıdaki sonuçlar elde edildi;

 STRATEJİK AMAÇ

Hedeflere dayalı bir yönetim sergilenmesi.

  • Stratejik yönetim anlayışı
  • Birimlerde risk analizleri yapılarak olası risklerin yönetilmesi
  • Süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme uygulamaları

STRATEJİK AMAÇ

Bilişim alt yapısının güçlendirilmesi, entegre yönetim bilişim sisteminin oluşturulması, e-belediyecilik, t-belediyecilik çalışmalarına etkinlik kazandırılarak  belediyenin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli yenilenmesi.

STRATEJİK AMAÇ

Personel yetkinliğinin artırılması, motivasyonun sürekli yüksek tutulabilmesi, düzenli olarak toplantıların yapılması, norm kadro çalışmalarının tamamlanması, organizasyon el kitabının hazırlanması, yönetmeliklerin güncellenmesi için İnsan kaynakları yönetim sisteminin etkin olarak hayata geçirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ

İnanç turizminin desteklenerek, ilçeye gelen turist sayısının her yıl sürekli artırılması, Eyüp’ün inanç turizmi açısından Dünyada önemli merkezlerden biri haline gelmesinin sağlanması. Bu kapsamda Eyüp ilçesinin en etkin şekilde tanıtılması ve bu konuda her türlü araçtan faydalanılması, özellikle kültürel aktivitelerin artırılarak Eyüp dışındaki vatandaşlarımızın da aktif katılımının sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ

Eyüp ilçesinin tarihi, kültürel niteliklerini kaybetmeden modern dünyada yerini alması, şehirleşme konusundaki eksikliklerin giderilmesi, özellikle Karadeniz kıyılarında yeni yerleşim bölgelerinin oluşturulması, site kültürünün geliştirilmesi, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlara öncelik verilerek belediyenin alt ve üst yapı yatırımlarının en etkin şekilde devam ettirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ

Vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sergilenmesi.

STRATEJİK AMAÇ

Denizden (Haliç ve Karadeniz kıyılar) her açıdan (ulaşım, turizm, spor vb. gibi) daha fazla faydalanılması.

STRATEJİK AMAÇ

Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanarak maliyetlerde vatandaş hizmetlerini aksatmadan tasarrufa gidilmesi ve tahakkuku yapılan vergilerin tahsilatının sürekli olarak artırılması.

STRATEJİK AMAÇ

Poliklinik hizmetleri ve sağlık taramalarının yaygınlaştırılması, ihtiyarlar için yerinde sağlık hizmeti verilmesi gibi hizmetlere öncelik verilerek sağlık hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesinin sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ

Eyüp’teki her türlü spor çalışmasının desteklenmesi,  özellikle Eyüp Sporun başarısı için gerekli desteğin sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ

Eğitim hizmetlerine verilen desteğin artırılarak devam ettirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ

Prestij projelerinin hayata geçirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ

Tüm  doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınarak Belediyenin Acil durumlara karşı hazırlıklı olmasının sağlanması.